duilio duilio duilio duilio
01/05/1951

01/02/1953
03/10/1953
06/12/1953
13/12/1953

28/03/1954
02/05/1954
09/05/1954
16/05/1954
26/06/1954
01/08/1954
11/09/1954
19/09/1954
10/10/1954
31/10/1954
13/11/1954
08/12/1954
14/12/1954
18/12/1954

29/01/1955
27/02/1955
06/03/1955
20/03/1955
16/04/1955
24/04/1955
08/05/1955
22/05/1955
29/05/1955
05/06/1955
09/06/1955
29/06/1955
03/07/1955
31/07/1955
20/08/1955
08/10/1955
06/11/1955
13/11/1955
26/11/1955

15/01/1956
29/01/1956
26/02/1956
03/03/1956
25/03/1956
08/04/1956
01/05/1956
09/09/1956
28/10/1956

27/01/1957
23/02/1957
09/03/1957
17/03/1957
14/04/1957
21/04/1957
28/04/1957
01/05/1957
05/05/1957
26/05/1957
22/06/1957
22/06/1957
22/06/1957
23/06/1957
20/07/1957
27/07/1957
03/08/1957
01/09/1957
05/09/1957
17/09/1957
22/09/1957
29/09/1957
20/10/1957
27/10/1957
03/11/1957
29/12/1957

05/01/1958
02/02/1958
15/03/1958
16/03/1958
23/03/1958
05/04/1958
12/04/1958
20/04/1958
03/08/1958
16/08/1958
20/09/1958
28/09/1958
12/10/1958
26/10/1958
08/11/1958

15/03/1959
19/04/1959
10/05/1959
07/06/1959
09/08/1959
07/11/1959
14/11/1959
22/11/1959

10/01/1960
16/01/1960
07/02/1960
20/03/1960
27/03/1960
03/04/1960
10/04/1960
17/04/1960
27/04/1960
07/05/1960
22/05/1960
19/06/1960
02/07/1960
17/07/1960
23/07/1960
07/08/1960
14/08/1960
21/08/1960
28/08/1960
04/09/1960
18/09/1960
09/10/1960
22/10/1960
15/11/1960
04/12/1960

14/01/1961
29/01/1961
02/04/1961
12/04/1961
23/04/1961
30/04/1961
27/05/1961
10/06/1961
25/06/1961
15/07/1961
23/07/1961
30/07/1961
09/08/1961
03/09/1961
23/09/1961
30/09/1961
07/10/1961
14/10/1961
22/10/1961

14/01/1962
25/02/1962
18/03/1962
25/03/1962
29/04/1962
06/05/1962
20/05/1962
17/06/1962
30/06/1962
18/08/1962
25/08/1962
07/09/1962
15/09/1962
14/10/1962
04/11/1962
11/11/1962
17/11/1962
02/12/1962
06/12/1962
09/12/1962

03/03/1963
09/03/1963
14/04/1963
17/04/1963
21/04/1963
19/05/1963
26/05/1963
15/06/1963
23/06/1963
21/07/1963
27/07/1963
04/08/1963
10/08/1963
15/08/1963
24/08/1963
07/09/1963
14/09/1963
02/11/1963
10/11/1963
01/12/1963
15/12/1963

19/01/1964
05/02/1964
01/03/1964
15/03/1964
23/04/1964
10/05/1964
24/05/1964
07/06/1964
20/06/1964
12/07/1964
16/08/1964
25/10/1964
01/11/1964

02/02/1965

Operário PR 3 x 2 Monte Alegre

Operário PR 4 x 5 Monte Alegre
Operário PR 3 x 2 Caxias PR
Operário PR 2 x 1 Guarani PR
Operário PR 4 x 0 Caramuru

Operário PR 1 x 6 Ferroviário PR
Coriiba 2 x 4 Operário PR
Coritiba 3 x 2 Monte Alegre
Coritiba 3 x 2 Jacarezinho
Coritiba 3 x 1 Britânia
Coritiba 1 x 4 Ferroviário PR
Coritiba 3 x 1 Guarani PR
Coritiba 1 x 2 Palestra Itália PR
Coritiba 1 x 0 Carlos Renaux
Coritiba 1 x 2 Ferroviário PR
Coritiba 2 x 1 Britânia
Coritiba 2 x 3 Atlético PR
Coritiba 4 x 1 Caxias SC
Coritiba 3 x 1 Bloco Morgenau

Coritiba 4 x 1 Água Verde
Coritiba 2 x 0 Jacarezinho
Coritiba 4 x 2 Ferroviário PR
Coritiba 3 x 1 Jacarezinho
Coritiba 1 x 1 Monte Alegre
Coritiba 4 x 2 Bloco Morgenau
Coritiba 3 x 3 Monte Alegre
Coritiba 5 x 1 Olímpico PR
Coritiba 1 x 3 Operário PR
Coritiba 6 x 1 Palestra Itália PR
Coritiba 5 x 2 Palestra Itália PR
Coritiba 3 x 0 Atlético PR
Coritiba 2 x 4 Internacional
Coritiba 3 x 0 Guarani PR
Coritiba 2 x 1 Caramuru
Coritiba 4 x 1 Caramuru
Coritiba 4 x 0 Operário PR
Coritiba 7 x 3 Palestra Itália PR
Coritiba 5 x 1 Britânia

Coritiba 2 x 0 Ferroviário PR
Coritiba 3 x 0 Atlético PR
Coritiba 3 x 2 Monte Alegre
Coritiba 6 x 3 Operário PR
Coritiba 1 x 0 Ferroviário PR
Coritiba 5 x 1 Rio Branco PR
Coritiba 6 x 2 Ferroviário (União da Vitória)
Coritiba 3 x 2 Atlético PR
Coritiba 3 x 3 Guarani PR

Coritiba 1 x 1 Palmeiras
Coritiba 1 x 1 Palestra Itália PR
Coritiba 9 x 1 Bloco Morgenau
Coritiba 5 x 3 Operário PR
Coritiba 4 x 2 Rio Branco PR
Coritiba 1 x 1 Operário PR
Coritiba 4 x 3 Monte Alegre
Coritiba 2 x 5 Londrina
Coritiba 3 x 0 Caramuru
Coritiba 3 x 1 Atlético PR
Coritiba 2 x 1 Britânia
Coritiba 2 x 0 Água Verde
Coritiba 4 x 1 Bloco Morgenau
Coritiba 2 x 0 Guarani PR
Coritiba 5 x 2 Água Verde
Coritiba 6 x 2 Bloco Morgenau
Coritiba 10 x 2 Palestra Itália PR
Coritiba 3 x 2 Rio Branco PR
Coritiba 3 x 2 Olímpico SC
Coritiba 4 x 0 Britânia
Coritiba 4 x 1 Atlético PR
Coritiba 5 x 2 Ferroviário PR
Coritiba 2 x 4 Guarani PR
Coritiba 8 x 2 Bloco Morgenau
Coritiba 8 x 0 Palestra Itália PR
Coritiba 2 x 1 Ferroviário

Coritiba 4 x 1 Ferroviário PR
Coritiba 6 x 2 Portuguesa
Coritiba 12 x 3 Sel. Guarapuava
Coritiba 5 x 3 Grêmio Oeste
Coritiba 3 x 3 Guarani PR
Coritiba 2 x 2 Água Verde
Coritiba 4 x 1 Bloco Morgenau
Coritiba 2 x 3 Operário PR
Coritiba 7 x 1 Palestra Itália PR
Coritiba 2 x 1 Água Verde
Coritiba 4 x 0 Bloco Morgenau
Coritiba 2 x 2 Operário PR
Coritiba 1 x 3 Atlético PR
Coritiba 3 x 1 Guarani PR
Coritiba 4 x 3 Guarani PR

Coritiba 5 x 3 Água Verde
Coritiba 2 x 2 Bloco Morgenau
Coritiba 4 x 3 Operário PR
Coritiba 4 x 2 Atlético PR
Coritiba 3 x 1 Palmeiras
Coritiba 6 x 0 Britânia
Coritiba 6 x 0 Atlético PR
Coritiba 2 x 1 Ferroviário PR

Coritiba 2 x 3 São José PR
Coritiba 2 x 3 Sel. Rio de Janeiro
Coritiba 3 x 0 Londrina
Coritiba 1 x 3 Guarani PR
Coritiba 3 x 1 Bloco Morgenau
Coritiba 1 x 1 Água Verde
Coritiba 6 x 0 Iraty
Coritiba 6 x 1 Britânia
Coritiba 1 x 0 Palmeiras
Coritiba 1 x 0 Palestra Itália PR
Coritiba 6 x 2 Caramuru
Coritiba 2 x 2 Operário PR
Coritiba 8 x 0 Palestra Itália PR
Coritiba 4 x 0 29 de Maio
Coritiba 5 x 1 Britânia
Coritiba 2 x 1 Operário PR
Coritiba 2 x 1 Atlético PR
Coritiba 1 x 1 Paula Ramos
Coritiba 5 x 0 Paula Ramos
Coritiba 5 x 0 Caramuru
Coritiba 1 x 1 Grêmio
Coritiba 4 x 0 Guarani PR
Coritiba 3 x 3 Bloco Morgenau
Coritiba 5 x 0 Pery de Mafra
Coritiba 9 x 1 Iraty

Coritiba 3 x 2 Guarani PR
Coritiba 2 x 6 Portuguesa
Coritiba 2 x 0 Mandaguari
Coritiba 4 x 0 Mandaguari
Coritiba 2 x 1 Iraty
Coritiba 2 x 0 Próspera
Coritiba 4 x 1 Guarani PR
Coritiba 3 x 0 Palestra Itália PR
Coritiba 1 x 0 Atlético PR
Coritiba 6 x 0 Seleto
Coritiba 3 x 1 Palmeiras
Coritiba 1 x 1 Ferroviário PR
Coritiba 1 x 4 Palmeiras
Coritiba 6 x 1 Caramuru
Coritiba 1 x 1 Primavera
Coritiba 6 x 0 Palestra
Coritiba 2 x 1 Bloco Morgenau
Coritiba 4 x 1 Britânia
Coritiba 4 x 0 Rio Branco PR

Coritiba 4 x 1 Primavera
Coritiba 1 x 0 Marcílio Dias
Coritiba 6 x 2 Palestra Itália PR
Coritiba 1 x 0 Real
Coritiba 2 x 0 Rio Branco PR
Coritiba 2 x 0 Olímpico
Coritiba 7 x 1 Água Verde
Coritiba 5 x 2 Palestra Itália PR
Coritiba 5 x 1 Britânia
Coritiba 2 x 0 Britânia
Coritiba 2 x 1 Palestra Itália PR
Coritiba 10 x 1 Cruzeiro (Joaçaba)
Coritiba 4 x 1 Água Verde
Coritiba 2 x 1 Sel. Paraná
Coritiba 5 x 3 Britânia
Coritiba 3 x 1 Palestra Itália PR
Coritiba 1 x 1 Água Verde
Coritiba 3 x 2 Apucarana
Coritiba 2 x 4 Londrina
Coritiba 2 x 4 Arapongas

Coritiba 5 x 2 Ferroviário
Coritiba 3 x 1 Seleto
Coritiba 3 x 3 Cambaraense
Coritiba 4 x 0 Cambaraense
Coritiba 2 x 4 Londrina
Água Verde 3 x 1 Irati
Água Verde 3 x 1 Britânia
Água Verde 1 x 0 Rio Branco PR
Água Verde 3 x 2 Coritiba
Água Verde 1 x 1 Caramuru
Água Verde 3 x 1 Bloco Morgenau
Água Verde 2 x 3 Atlético PR
Água Verde 3 x 3 Guarani PR
Água Verde 4 x 2 Palestra Itália PR
Água Verde 4 x 1 Seleto
Água Verde 1 x 4 Britânia
Água Verde 3 x 1 Ferroviário PR
Água Verde 2 x 2 Primavera
Água Verde 7 x 0 Caramuru
Água Verde 7 x 1 Guarani PR
Água Verde 2 x 2 Seleto

Água Verde 3 x 3 Ferroviário PR
Água Verde 1 x 5 Seleto
Água Verde 4 x 1 Pery
Água Verde 2 x 0 Palestra Itália PR
Água Verde 1 x 3 Atlético PR
Água Verde 2 x 3 Ferroviário PR
Água Verde 3 x 4 Rio Branco PR
Água Verde 3 x 1 Palestra Itália PR
Água Verde 1 x 1 Coritiba
Água Verde 4 x 1 Primavera
Água Verde 7 x 2 Operário (Mafra)
Água Verde 4 x 2 Atlético PR
Água Verde 3 x 1 Britânia

Água Verde 4 x 1 Iraty


2 gols

2 gols
1 gol
2 gols
1 gol

1 gol
2 gols
2 gols
2 gols
1 gol
1 gol
2 gols
1 gol
1 gol
1 gol
1 gol
1 gol
1 gol
1 gol

1 gol
2 gols
1 gol
1 gol
1 gol
3 gols
1 gol
1 gol
1 gol
4 gols
1 gol
1 gol
1 gol
1 gol
1 gol
1 gol
2 gols
2 gols
2 gols

1 gol
1 gol
1 gol
3 gols
1 gol
3 gols
1 gol
2 gols
1 gol

1 gol
1 gol
2 gols
1 gol
1 gol
1 gol
2 gols
1 gol
1 gol
1 gol
2 gols
2 gols
2 gols
1 gol
4 gols
6 gols
1 gol
1 gol
2 gols
3 gols
1 gol
1 gol
2 gols
2 gols
1 gol
1 gol

3 gols
3 gols
2 gols
5 gols
1 gol
2 gols
2 gols
1 gol
2 gols
1 gol
2 gols
1 gol
1 gol
1 gol
2 gols

1 gol
1 gol
2 gols
1 gol
1 gol
2 gols
2 gols
2 gols

1 gol
1 gol
2 gols
1 gol
1 gol
1 gol
3 gols
4 gols
1 gol
1 gol
1 gol
2 gols
4 gols
1 gol
2 gols
1 gol
1 gol
1 gol
3 gols
3 gols
1 gol
1 gol
2 gols
2 gols
3 gols

1 gol
1 gol
2 gols
1 gol
2 gols
1 gol
1 gol
1 gol
1 gol
2 gols
1 gol
1 gol
1 gol
3 gols
1 gol
3 gols
1 gol
1 gol
2 gols

1 gol
1 gol
3 gols
1 gol
2 gols
1 gol
1 gol
3 gols
3 gols
1 gol
1 gol
3 gols
1 gol
2 gols
2 gols
2 gols
1 gol
2 gols
1 gol
1 gol

2 gols
3 gols
2 gols
2 gols
1 gol
2 gols
1 gol
1 gol
1 gol
1 gol
1 gol
1 gol
2 gols
2 gols
2 gols
1 gol
1 gol
1 gol
2 gols
2 gols
1 gol

1 gol
1 gol
1 gol
1 gol
1 gol
2 gols
2 gols
1 gol
1 gol
1 gol
2 gols
1 gol
1 gol

1 gol
VOLTAR

Amistoso


Amistoso
Pontagrossense
Pontagrossense
Pontagrossense

Amistoso
Amistoso
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Amistoso
Parananese
Paranaense
Paranaense
Amistoso
Paranaense

Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Torneio Início
Paranaense
Paranaense
Amistoso
Paranaense
Paranaense
Amistoso
Amistoso
Amistoso
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense

Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Amistoso
Amistoso
Paranaense
Paranaense

Amistoso
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Amistoso
Paranaense
Paranaense
Torneio Início
Torneio Início
Torneio Início
Torneio Início
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Amistoso
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense

Paranaense
Amistoso
Amistoso
Amistoso
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Amistoso

Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Amistoso
Paranaense
Paranaense
Paranaense

Amistoso
Amistoso
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Amistoso
Paranaense
Amistoso
Paranaense
Paranaense
Amistoso
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Taça Brasil
Taça Brasil
Paranaense
Taça Brasil
Paranaense
Paranaense
Amistoso
Paranaense


Paranaense
Amistoso
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Amistoso
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Taça Brasil
Paranaense
Taça Brasil
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense

Amistoso
Sul-Brasileiro
Amistoso
Amistoso
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Amistoso
Paranaense
Amistoso
Torneio Extra
Torneio Extra
Torneio Extra
Torneio – Paraná
Torneio – Paraná
Torneio – Paraná

Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense

Paranaense
Amistoso
Amistoso
Amistoso
Torneio – Paraná
Torneio – Paraná
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Amistoso
Paranaense
Paranaense

Paranaense

2

4
5
7
8

9
11
13
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26

27
29
30
31
32
35
36
37
38
42
43
44
45
46
47
48
50
52
54

55
56
57
60
61
64
65
67
68

69
70
72
73
74
75
77
78
79
80
82
84
86
87
91
97
98
99
101
104
105
106
108
110
111
112

115
118
120
125
126
128
130
131
133
134
136
137
138
139
141

142
143
145
146
147
149
151
153

154
155
157
158
159
160
163
167
168
169
170
172
176
177
179
180
181
182
185
188
189
190
192
194
197

198
199
201
202
204
205
206
207
208
210
211
212
213
216
217
220
221
222
224

225
226
229
230
232
233
234

237
240
241

242
245
246
248
250
252
253

255
256
257

259
262
264
266
267
269
270
271
272
273
274
275
277
279
281
282
283
284
286
288
289

290
291
292
293
294
296
298
299
300
301
302
304
305

306